Final Statement Gerty Vanhaute

Als onderdeel van het vak ‘Master thesis’ was het de bedoeling om met 3 medestudenten een blog op te starten. Het onderwerp werd zo gekozen, daar waar de vier masterproeven elkaar kruisten. Hierdoor hadden we als stelling gekozen voor: ‘Animal testing should always be allowed!’.
Omwille van onze opleiding tot Industrieel Ingenieur Biochemie zijn we al vaak in contact gekomen met dit onderwerp, bijvoorbeeld in wetenschappelijke artikels en hoorcolleges. Maar ook via de televisie merken we dat er vaak protestacties worden uitgevoerd en dat er gediscussieerd wordt over in hoeverre dierenproeven ethisch verantwoord zijn.

Het gebruik
Voornamelijk universiteiten en farmaceutische bedrijven maken gebruik van dierenproeven. De dieren worden gekweekt om hun gedrag te onderzoeken bij bepaalde situaties of voor bv. dissecties die je tegenkomt in je middelbare opleiding. Dit terwijl andere dierenproeven worden uitgevoerd ten behoeve van de mens. Hierbij horen chirurgische procedures, het uittesten van geneesmiddelen, medische apparatuur, maar ook cosmetica en andere huishoudelijke producten. De cosmetica bedrijven hebben maar 1 doel: geld verdienen. Telkens brengen ze nieuwe producten op de markt en voor elk nieuw product zullen hiervoor dieren moeten lijden. Ik vind dat deze testen voor cosmetica niet genoodzaakt zijn om hiervoor dieren op te offeren.

Enkele voor en nadelen
Voordelen
• Het verbeteren van de gezondheid van mens en dier door het zoeken naar nieuwe geneesmiddelen en technieken. Door het gebruik van dierenproeven zijn er al enkele medische doorbraken ontdenk, zoals open hart operaties, orgaan transplantaties, insuline productie, vaccins,…
• De effecten van stoffen op het lichaam ontdekken en de veiligheid van geneesmiddelen of andere stoffen verzekeren.
• Door het gebruik van dierenproeven zijn er al veel mensenlevens gered kunnen worden.
• Vele medicaties en procedures zouden op de dag van vandaag anders niet bestaan.
• Met gebruik van in vitro celculturen kan je enkel bijwerkingen nagaan op moleculair niveau, maar kunnen de bijwerkingen van het falen van organen, huiduitslag, tumors of hartstilstand niet worden nagaan. Dit kan wel via dierenproeven.
Nadelen
• De hoge kosten die erbij komen om de dieren te verzorgen, voeden, behandelen en hun omgeving onder controle te houden.
• De dieren zijn ook heel duur omdat ze uit specifieke kweekprogramma’s komen.
• Dieren hebben het recht om hun eigen leven te leiden, wij zouden hier geen inspraak over mogen hebben. Wij zouden geen dieren mogen doden om de gezondheid van de mens te verbeteren.
• Meestal worden na onderzoek de dieren gedood wanneer anderen verwond blijven en verder leven in gevangenschap.
• Dieren zullen in stress situaties of wanneer ze pijn lijden foute resultaten opleveren. Maar ze kunnen ook anders op een geneesmiddel reageren dan dat het menselijk lichaam hierop reageert. Is het dan wel nuttig om dierenproeven uit te voeren?

Technieken ter vervanging van dierenproeven
Om zoveel mogelijk het gebruik van dieren te vermijden, gaat men rekening moeten houden met de 3 R’en:
• Reduce: verminderen van het aantal dieren
Bv. Door het delen van proefdieren voor verschillende proeven.
• Refine: verfijnen – verminderen van pijn en stress
Bv. Wanneer men gebruik maakt van een MRI/PET-scan/CAT-scan, kan men zo zien wat er in het dier gebeurd, zonder het te moeten open snijden.
• Replace: vervangen – vermijden van het gebruik van levende dieren
– Vroeger werd een konijn gedood in een laboratoriumtest om na te gaan of je zwanger was, nu kan dit gewoon met gebruik van een zwangerschapstest.
– Om na te gaan of een substantie corrosief is of brandwonden kan veroorzaken, kan men gebruik maken van een synthetische huid genaamd ‘Corrositex’.
– Computerprogramma’s waarbij men in de middelbare school dissecties op kan oefenen kunnen worden gebruikt ter vervanging van levende kikkers.

Meerdere voorbeelden van alternatieven kunnen zijn:
• In vitro studies
• Stamcelonderzoek
• Het gebruik van Crash Test Dummies
• Autopsies
• Het gebruik van vrijwilligers die blootgesteld worden aan een zeer lage dosis van een stof: micro doseren
• Klinisch onderzoek
• Het voorkomen van verspreiding van ziekten onder de bevolking, door onmiddellijk de bron te zoeken.
• Het gebruik van lagere organismen zoals bacteriën en schimmels of genetisch gemanipuleerde organismen.

Voor een bedrijf overgaat op het gebruik van proefdieren, is het bedrijf dus wettelijk verplicht om eerst zorgvuldig na te gaan of er geen andere mogelijkheid is dat niet gepaard gaat met het gebruik van dieren. Dieren zouden dus een soort laatste redmiddel zijn, wanneer andere technieken onvoldoende zijn.

De meest gebruikte dieren
Meer dan 5 miljard dieren worden jaarlijks geconsumeerd vergeleken met 17-22 miljoen dieren die jaarlijks gebruikt worden in onderzoek. Maar deze miljoenen ratten, honden, katten, apen, konijnen, muizen en andere dieren zitten op dit moment wel vast in koude kooien in laboratoria. In plaats van vrij rond te lopen, zitten ze eenzaam te wachten op de volgende pijnlijke procedure die hun te wachten staat. De stress en verveling zorgen ervoor dat de dieren neurotische trekjes krijgen zoals ronddraaien in hun kooi, heen en weer bewegen of zelfs hun haren uit trekken. Telkens wanneer iemand voorbij hun kooi loopt, gaat hun hartslag tekeer en trillen ze van de schrik. Na dit leven van schrik en pijn, wordt het grootste deel van deze dieren afgemaakt.

Organisaties tegen dierenproeven
Er zijn verschillende organisaties in de wereld die dierenproeven proberen tegen te gaan.

De best gekende organisatie is PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), het is de grootste dierenrechtorganisatie ter wereld met meer dan 2 miljoen leden. PETA richt haar aandacht op de vier gebieden waar het grootst aantal dieren al voor een lange tijd moeten lijden: de bio-industrie, de kleding industrie, in laboratoria en in de entertainment industrie. PETA opereert onder het eenvoudige principe dat dieren niet de onze zijn om te eten, dragen, experimenteren, of te gebruiken voor entertainment.

Een andere organisatie is het ALF (Animal Liberation Front), dit is een groep dat directe (illegale) actie onderneemt met als doel dieren te bevrijden. Deze activisten halen dieren weg van boerderijen, bedrijven en laboratoria. Ze vernietigen deze faciliteiten en zorgen vervolgens voor een veilig onderdak voor de dieren en regelen veterinaire zorg.

In België heb je de ADC (Anti Dierenproeven Coalitie) dat zich enkel richt op het gebruik van dieren voor dierenproeven.

Poll
Om snel de mening van anderen na te gaan, hadden we een poll op onze blog gepost waarin we vroegen of dierenproeven juist of fout zijn.

Van de 155 stemmen was er 43,87% dat voor dierenproeven is; 23,87% neutraal; 21,29% tegen en 10,97% hebben een andere mening waarbij het bv afhing voor wat van dierenproef. We zouden kunnen besluiten dat de meerderheid voor is.

Conclusie
Voor ik aan de blog begon was ik van mening dat ik tegen dierenproeven ben, als echte dierenvriend is dit dus nog steeds niet veranderd. We merken dat de meerderheid wel voor dierenproeven is, maar vaak beseffen ze niet dat er mogelijke alternatieven kunnen zijn. Meerdere mensenlevens zouden al gered kunnen worden door mensen bewust te maken van de gevolgen van vet en cholesterol, alcohol en druggebruik zijn. Dat we meer moeten sporten en dat we de lucht en het milieu properen moeten houden heeft ook veel effect op de gezondheid van ons leven!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s